آمادگی شهرک صنعتی خرامه جهت استقرار اصناف کارگاهی

باشگاه خبرنگاران - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
منابع خبر