رویانیان: با واگذار نشدن باشگاه‌ها به بخش خصوصی به عقب بازگشتیم/باید نگاه‌ها در دولت یکی شود

خبرگزاری فارس - ۳ مرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: پس ازاینکه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار نشدند ما به عقب بازگشتیم

منابع خبر
راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار شد تابناک - ۳ مرداد ۱۳۹۴
 راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار شد پارس فوتبال - ۳ مرداد ۱۳۹۴
راه‌آهن به بخش خصوصی واگذار شد فوتبالی‌ترین - ۳ مرداد ۱۳۹۴