عاشورزاده طلایی گرندپریکس شد

جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۳

فرزان عاشورزاده با پیروزی برابر تکواندوکار چین به مدال طلای وزن اول مسابقات گرندپریکس منچستر رسید.

منابع خبر
عاشورزاده طلایی شد تابناک - ۳ آبان ۱۳۹۳
عاشورزاده طلایی گرندپریکس شد جهان نیوز - ۳ آبان ۱۳۹۳