بیش از ۵۰۰ درخواست جدید برای عضویت در شبکه آزمایشگاهی ارائه شد

بیش از ۵۰۰ درخواست جدید برای عضویت در شبکه آزمایشگاهی ارائه شد
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بیش از ۵۰۰ درخواست جدید عضویت آزمایشگاه ها در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ارائه شده است.

گسترش پوشش شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از نظر موضوعی و جغرافیایی با پذیرش اعضای جدید یکی از اهدافی است که در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محقق شده است.

انتشار اطلاعات بیش از ۴۰۰ مجموعه آزمایشگاهی جدید از ابتدای سال ۹۹ تا کنون در پایگاه اینترنتی شبکه و عضویت حدود یک هزار مجموعه آزمایشگاهی در ۱۲۰ شهر از ۳۱ استان کشور هم به تحقق این موضوع کمک کرده است.

مراکز آزمایشگاهی مستقر در سراسر کشور (به غیر از آزمایشگاه‌های طبی و بالینی)، بدون محدودیت نوع سازمان خود می‌توانند برای عضویت در شبکه اقدام کنند. شرط اصلی پذیرش یک مرکز آزمایشگاهی در شبکه، ارایه خدمات به عموم مشتریان است.

اگر آزمایشگاه نسبت به مشتریان به صورت انتخابی عمل نکند، میزان و چگونگی ارایه خدمات آن بررسی می‎شود و در صورت دارا بودن شرایط و امضای تفاهم نامه همکاری، عضو آزمایشی شبکه خواهد شد. طی دوره عضویت آزمایشی، آزمایشگاه نسبت به ثبت اطلاعات در شبکه اقدام می‎کند و با قوانین و دستورالعمل‌های شبکه آشنا خواهد شد.

در پایان دوره آزمایشی، گزارش عملکرد آزمایشگاه ارزیابی می‌شود و در صورت کسب حداقل امتیاز لازم، عضویت آزمایشگاه در شبکه به صورت فعال خواهد شد. تمدید این عضویت به عملکرد آزمایشگاه در شبکه وابسته است که بر اساس ارزیابی سالانه سنجیده می‌شود.

منابع خبر