نمایش مثلث‌ عشقی و مردان نیمه‌برهنه در تلویزیون ممنوع شد

تصویر «مثلث‌های عشقی و مردان نیمه‌برهنه» در تلویزیون ایران ممنوع شد
سی میل
آینده - ۲۱ شهریور ۱۳۹۰

طبق بخشنامه جدید معاون سیما طرح و تصویر مثلث‌های عشقی و مردان نیمه‌برهنه در سیمای جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام شد. به گزارش فارس، طبق بخش‌نامه جدید معاون سیما که به مدیران شبکه‌ها و مراکز استان‌ها، گروه‌های برنامه‌ساز و مدیران تامین برنامه ابلاغ شده است، طرح ترکیب‌های عشقی هوس آلود و مثلث‌های عشقی مگر به منظور بیان تقبیح آن و در حداقل ممکن ممنوع است. همچنین باید از اختلاط بی‌مورد زن و مرد در تولیدات تلویزیونی در صحنه‌هایی نظیر عروسی، میهمانی خانوادگی، فضاهای کاری و همچنین جشن‌ها اکیدا خودداری شود. نمایش مردان نیمه برهنه در تولیدات داخلی و خارجی نیز ممنوع است. بنا بر این گزارش، پخش برنامه‌هایی که مروج عادی‌سازی روابط محرم و نامحرم و شکستن حریم‌های شرعی میان آنها می‌شود، نیز ممنوع است.

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز