ایران و بولیوی در یک جبهه جهانی برای پیشرفت و عدالت تلاش می‌کنند

ملت‌های ایران و بولیوی در یک جبهه جهانی برای پیشرفت و عدالت تلاش می‌کنند
ایسکا نیوز
خبرگزاری مهر - ۳ آذر ۱۳۸۸

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در آئین امضای یادداشت تفاهمنامه‌ها و اسناد همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بولیوی اظهار داشت: ملت بولیوی همانند ملت ایران ملتی بزرگ و عدالت‌خواه است و امروز دو ملت و دو دولت در یک جبهه جهانی برای پیشرفت آزادی و عدالت تلاش می‌کنند. رئیس جمهور افزود: فاصله جغرافیایی بین دو کشور و دو ملت طولانی است اما دلها اندیشه‌ها و آرمان‌ها بسیار به هم نزدیک است. وی با ابزار خوشحالی از آغاز افتتاح برخی پروژه‌های دوجانبه در بولیوی، خاطر نشان کرد: نتیجه همکاری‌های دو دولت در زمینه احداث کارخانه و ایجاد واحدهای درمانی به نتیجه نهایی رسیده است. احمدی نژاد گفت: روسای جمهور دو کشور متعهد شده‌ایم که تا آخر برای پیشرفت عزت و آزادی و سربلندی ملت خود تلاش کنیم و مطمئن هستیم آینده روشن و پیروزی از آن ماست. بنابراین گزارش، مورالس رئیس جمهور بولیوی نیز در سخنانی با اظهار خوشحالی از حضور دکتر احمدی نژاد در بولیوی خاطر نشان کرد: هر بار که به اینجا می آئید روح جدیدی به ملت بولیوی دمیده می شود و این ملت با رضایتمندی تمام همیشه مشتاق دیدار شما است.

"رئیس جمهور افزود: فاصله جغرافیایی بین دو کشور و دو ملت طولانی است اما دلها اندیشه‌ها و آرمان‌ها بسیار به هم نزدیک است"رئیس جمهور بولیوی گفت: مناسبات و همکاری‌های ایران و بولیوی در بخشهای مختلف در حال تعمیق و استحکام است. وی افزود: همکاری‌ها و مناسبات دو کشور در زمینه‌های مختلف با قدرت و جدیت ادامه خواهد داشت. مورالس با تحسین ملت ایران با نبرد دائمی با امپریالیسم تصریح کرد: با وجود امپریالیسم رشد توسعه ملتها اتفاق نخواهد افتاد و حاکمیت و استقلال ملتها معنا ندارد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۰ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری فارس - ۳ آذر ۱۳۸۸