تاثیر افزایش سن در کاهش حس بویایی

خبرگزاری میزان - ۲ اسفند ۱۳۹۹

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حس بویایی انسان با افزایش سن کاهش می‌یابد

منابع خبر
موضوعات مرتبط: حس بویایی انسان

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ اسفند ۱۳۹۹