خنثی کردن عملیات چلوکباب - Gooya News

 خنثی کردن عملیات چلوکباب - Gooya News
گویا
گویا - ۴ مهر ۱۴۰۲

سردار بزرگ امنیتی در حضور مقام معظم

هادی خرسندی - ایندیپندنت فارسی

-بد وضعی است. مردم مثل آتش زیر خاکسترند یا بهتر بگویم مثل آتشفشان خاموش دماوندند. یکهو دیدی تنوره کشید و همه ما را برد هوا

منابع خبر

اخبار مرتبط

گویا - ۱۰ دی ۱۴۰۱
گویا - ۲۴ اسفند ۱۴۰۰