جیمز دین باز روی پرده سینما، این بار به کمک کامپیوتر

صدای آلمان - ۱۷ آبان ۱۳۹۸

جیمز دین ۶۴ سال پیش درگذشت. کم نیستند سینمادوستانی که آرزو دارند این جوان عصیانگر را یک بار دیگر روی پرده سینما ببینند. این رؤیا به زودی تحقق می‌یابد؛ به یاری تکنیک‌های کامپیوتری به زودی در یک فیلم سینمایی ظاهر می‌شود

منابع خبر