افتتاح شش هنرستان ریلی در کشور

خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۴۰۰

شش هنرستان ریلی در کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی به افتتاح رسید

منابع خبر

اخبار مرتبط

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری میزان - ۱۰ مهر ۱۴۰۰