عکس/ سید حسن خمینی در بیت

عکس/ سید حسن خمینی در بیت

شفاف
جهان نیوز - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

دومین شب مراسم ایام فاطمیه بیت رهبری

منابع خبر
عکس/ سید حسن خمینی در بیت - شفاف - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز

واحد مرکزی خبر - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
خبرگزاری فارس - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰