عکس/ سید حسن خمینی در بیت

عکس/ سید حسن خمینی در بیت

شفاف
جهان نیوز - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

دومین شب مراسم ایام فاطمیه بیت رهبری

منابع خبر
عکس/ سید حسن خمینی در بیت شفاف - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
عکس/ سید حسن خمینی در بیت جهان نیوز - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

دیگر اخبار این روز

حكم نايب امام زمان(عج) واجب ‌الاطاعه است
خبرگزاری فارس - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰