جهادگران دانشگاه مذاهب اسلامی سنندج به توزیع بسته‌های گوشت بین نیازمندان پرداختند

جهادگران دانشگاه مذاهب اسلامی سنندج به توزیع بسته‌های گوشت بین نیازمندان پرداختند
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ بهمن ۱۳۹۹به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گروه جهادی شهید ماموستا برهان عالی بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی سنندج به تازگی اقدام به توزیع بسته‌های غذایی بین نیازمندان کرده است

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۴ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
خبرگزاری دانشجو - ۲۴ بهمن ۱۳۹۹