مراسم احیاء شب بیست‌و یکم‌ رمضان در بیمارستان های قزوین

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

قزوین - ایرنا - مراسم احیاء شب بیست و یکم ماه رمضان در برخی از بیمارستانهای قزوین برگزار شد.

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ ساعت قبل
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۳ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰