تصاویر جدید از کعبه و مسجدالحرام

تصاوير جديد از كعبه و مسجدالحرام

فردا
باشگاه خبرنگاران - ۲۵ مهر ۱۳۹۲
منابع خبر