اولین اتوبوسی که وارد ایران شد/ عکس

اولین اتوبوسی که وارد ایران شد/ عکس
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۷ خرداد ۱۴۰۲

با گذشت زمان و در نظر گرفتن میزان کرایه، سودآوری و زیر ساخت های حمل و نقل توجیه اقتصادی آن رد و به یک تاجر ایرانی فرخته شد.

۲۳۳۲۳۳

منابع خبر

اخبار مرتبط

رادیو زمانه - ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۸ اسفند ۱۳۹۹
موضوعات مرتبط: زیر ساخت توجیه گذشت تاجر