نامه کانون مدافعان حقوق بشر به روحانی

روز - ۲۶ شهریور ۱۳۹۳به گزارش وب‌سایت کلمه٬ کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی٬ رییس‌جمهوری نسبت به محرومیت تحصیلی دانشجویان اعتراض کرده و با یادآوری انتقادات و اظهارات روحانی از این اقدام٬ او وی خواسته تا «مانع تضییع حقوق شهروندی»‌ دانشجویان شود.

در بخشی از این نامه آمده است: «شما هنگام مبارزات انتخاباتی “شور و نشاط سیاسی دانشجویان” را ضامن بقای جمهوری اسلامی دانسته و بر استقلال دانشگاه ها تاکید و از محرومیت دانشجویان از تحصیل انتقاد کردید. کانون مدافعان حقوق بشر از جنابعالی خواهان است تا با رفع ممنوعیت از تحصیل برای برخی از دانشجویان، مانع تضییع حقوق شهروندی ایشان شوید و نگذارید دانشجویان مستعد ایرانی از تحصیل بازمانند. همچنین در صورت اعمال فشار به قصد ناتوان کردن دولت در این زمینه، این کارشکنی ها را با افکار عمومی و به ویژه جوانان در میان بگذارید».

کانون مدافعان حقوق بشر در این نامه یادآور شد: «نظر به تداوم محرومیت از تحصیل تعدادی از دانشجویان که میراث سیاست های نا کارآمد و ضد حقوق بشری گذشته است و ثبت نام نکردن تعدادی از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه ها به دلیل اعمال گزینش های جدید، کانون مدافعان حقوق بشر بر این نکته تأکید می کند که حق تحصیل از مهم ترین حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است».منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز