مصوبات تازه هیئت موسس دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه انرژی های نو شرکت تاسیس می کند
ایسکا نیوز
تابناک - ۱۲ مهر ۱۳۸۸

چهارمین اجلاس هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال جاری در تاریخ هشتم مهر ماه به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و اکثریت اعضا در دفتر تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه بر اساس مصوبه مورخ ۴/۶/۱۳۸۸ وقف املاک، اموال و دارایی های متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد دبیرخانه موسس نسبت به ثبت وقفنامه مصوبه هیئت موسس از طریق مراجع ذیربط اقدام کند و مراحل حقوقی ثبت وقف توسط گروه متولیان دانشگاه آزاد اسلامی پیگیری شود. در این جلسه بر اساس گزارش و پیشنهاد هیئت اعزامی از طرف هیئت موسس به کشور لبنان مقرر شد با توجه به استقبال مردم در زمینه های موجود، واحدهای جدید علاوه بر واحد بیروت توسط دانشگاه آزاد اسلامی مشروط به صدور مجوز واگذاری زمین در آن کشور تاسیس شود. همچنین در این جلسه هیئت موسس به دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داد تا شرکتی برای فعالیت در زمینه انرژیهای نو شامل توربین های بادی و سلولهای خورشیدی تاسیس کند و اساسنامه آن را همراه با طرح مطالعاتی و توجیه اقتصادی به تصویب هیئت موسس برساند. در ادامه جلسه اعضای هیئت امنای استان آذربایجان غربی پیشنهادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه هیئت موسس به تصویب رسید.

انتشار فصلنامه علمی مطالعات خاورمیانه و برگزاری کنفرانس بین المللی ایران شناسی پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی و واحد آکسفورد انگلستان از دیگر مصوبات هیئت موسس بود

منابع خبر