۲ میلیارد تومان صرف چاه آب در منطقه عشایری فسا شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸

شیراز-ایرنا- رئیس اداره امور عشایر شهرستان فسا گفت: یک حلقه چاه به عمق ۱۶۰متر و با اعتبار ۲ میلیارد تومان در منطقه عشایری خرمنکوه فسا جهت احداث سایت گلخانه به بهره برداری رسید

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۷ مهر ۱۳۹۸