اعمال فشار برای استعفای کفاشیان

اعمال فشار برای استعفای کفاشیان از فدراسیون/ تعلیق بیخ گوش فوتبال!
خبرگزاری مهر
فرارو - ۱۶ اسفند ۱۳۹۰در حالی که تنها یک روز از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال و انتخاب مجدد علی کفاشیان به عنوان رئیس این فدراسیون می گذرد، برخی منابع از ارسال نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان خبر می‌دهند که طی آن بر لزوم استعفای کفاشیان تأکید شده است.

به گزارش مهر، پس از آنکه سازمان بازرسی کل کشور قبل از برگزاری مجمع دوبار نسبت به حضور غیر قانونی بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون فوتبال هشدار داد و البته با پاسخ قانونی فدراسیون فوتبال مواجه شد، یک روز پس از انتخابات نامه ای به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده که طی آن درخواست استعفا یا کنار گذاشتن علی کفاشیان از ریاست فدراسیون فوتبال مطرح شده است.

این نامه که رونوشت آن برای فدراسیون فوتبال نیز ارسال شده در ادامه نامه های گذشته ارسال شده و بر غیرقانونی بودن حضور علی کفاشیان در فدراسیون به عنوان یک مدیر بازنشسته تاکید شده است. این در حالی است که فدراسیون فوتبال همچنان تاکید دارد که این فدراسیون نهادی غیردولتی است و قوانین حاکم بر انتخابات آن با سایر فدراسیون ها متفاوت است.

در این مورد گفته می شود در نامه تاکید شده در صورتیکه تا ۱۰ روز آینده وضعیت علی کفاشیان مشخص نشود، همه عواملی که در برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون فوتبال دخیل بوده اند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد تا از این طریق به تخلف آنها رسیدگی شود.

"این نامه که رونوشت آن برای فدراسیون فوتبال نیز ارسال شده در ادامه نامه های گذشته ارسال شده و بر غیرقانونی بودن حضور علی کفاشیان در فدراسیون به عنوان یک مدیر بازنشسته تاکید شده است"

قرار است فدراسیون فوتبال در پاسخ به این نامه اطلاعیه ای صادر و توضیحات لازم را ارائه کند. در صورتیکه این اتفاق روی دهد و علی کفاشیان تحت اعمال چنین فشارهایی مجبور به استعفا شود قطعا خطر تعلیق به یک قدمی فوتبال ایران خواهد رسید که این امر عواقب جبران ناپذیری برای این رشته پرطرفدار به دنبال خواهد داشت.

منابع خبر

دیگر اخبار این روز

جهان نیوز - ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
خبرنامه ملی ایرانیان - ۱۶ اسفند ۱۳۹۰
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ اسفند ۱۳۹۰