توضیح وزارت امور خارجه در خصوص مشکلات تحصیلی دانشجویان ایرانی در هند

باشگاه خبرنگاران - ۸ دی ۱۳۹۵

اداره روابط عمومی وزارت امور خارجه در خصوص مشکلات تحصیلی دانشجویان رشته های پزشکی و دندانپزشکی در هند توضیحاتی ارائه داد

منابع خبر