۱۰ شرط برای ۳ تا ۵ میلیون وام اشتغال

10 شرط برای 3 تا 5 میلیون وام اشتغال
عصر ایران
آفتاب - ۱۹ دی ۱۳۹۱

نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: متاسفانه وقتی یک سیاست راهبردی در مورد اشتغال نداشته باشیم دچار تبلیغات مقطعی می شویم. با اینکه دولت در این زمینه برخی مباحث را نیز مطرح کرد اما در خود بدنه دولت نیز اعتقاد چندانی به آن وجود ندارد.

منابع خبر