مدیرعامل ذوب‌آهن خطاب به قهرمانی: چرا پنالتی ما را ندیدی؟

خبرگزاری فارس - ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

در پایان دربی اصفهان، مدیرعامل ذوب‌آهن خطاب به داور مسابقه گفت: چرا پنالتی ما را مقابل سپاهان نگرفتی؟

منابع خبر