پیروزی شیرین چلسی در خانه ساتهمپتون

ورزش ۳ - ۹ آبان ۱۳۹۵

چلسی موفق شد با ارائه یک نمایش حساب شده و دیدنی، با ۲ گل از سد ساتهمپتون گذر کند

منابع خبر