جشنواره کدو تنبل

خبرگزاری میزان - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

جشنواره کدو تنبل سنتی در شهری اطراف کلن آلمان برگزار شد

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری دانشجو - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری دانشجو - ۱۳ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۶ ساعت قبل
خبرگزاری میزان - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری دانشجو - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
خبرگزاری دانشجو - ۲۳ شهریور ۱۴۰۰