عوامل سفیدی زودرس موها

جام جم - ۲۸ مهر ۱۳۹۸

استرس تنها فاکتوری نیست که موجب سفید شدن زودرس موها می‌شود

منابع خبر
عوامل سفیدی زودرس موها جام جم - ۲۸ مهر ۱۳۹۸
عوامل سفیدی زودرس موها تابناک - ۲۸ مهر ۱۳۹۸