دلار ۴هزار تومانی و نگرانی مراجع تقلید از تورم و گرانی

اظهار نگرانی شدید دو مرجع تقلید از گرانی و تورم در کشور
آفتاب
صدای آلمان - ۱۳ بهمن ۱۳۹۱

بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران همچنان رو به افزایش است. قیمت هر دلار آمریکا روز جمعه، ۱۳ بهمن از مرز ۴ هزار تومان گذشت. دو مرجع تقلید سرشناس از شدت گرفتن گرانی و تورم ابراز نگرانی می‌کنند

منابع خبر