معاون وزیر نفت: تحریم پتروشیمی در عمل ادامه دارد

صدای آلمان - ۱۶ آبان ۱۳۹۳

به گفته‌ی معاون وزیر نفت تحریم صنعت پتروشیمی ایران در ظاهر برداشته شده اما به دلیل عدم امکان انتقال پول این صنعت همچنان در وضعیت تحریم قرار دارد. کاهش بهای نفت نیز دولت را با خطر کسری بودجه روبرو می‌کند

منابع خبر
صنعت پتروشیمی همچنان در تحریم تابناک - ۱۶ آبان ۱۳۹۳
صنعت پتروشیمی همچنان در تحریم خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ آبان ۱۳۹۳
صنعت پتروشیمی همچنان در تحریم ندای سبز آزادی - ۱۶ آبان ۱۳۹۳