آیت‌الله جوادی آملی:خیانت به مملکت و بدرفتاری با نظام و مردم آبروبر است

شفاف - ۱۶ تیر ۱۳۹۰

مهر نوشت: آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار مسئولان گزینش استانداری‌ها با اشاره به برخی بیانات امام علی(ع) گفت: کارهایی چون رشوه‌گیری، خیانت به مملکت و بدرفتاری با نظام و مردم آبروبر است و هنگامی که امیرالمومنین(ع) به حکومت رسید به بسیاری از مسئولان فرمود مواظب باشید که همواره سلسله پیشنهادهایی وجود دارد که آبروبر است. گزیده سخنان وی از این قرار است: * خداوند سمت‌های کلیدی نظیر امامت، نبوت، رسالت و شرافت را به هر کسی نمی‌دهد چراکه این گونه از سمت‌ها "الله اعلمو حیثوا یجعل رسالته" است و خدا می‌داند. او نه تنها اعلم است بلکه عالم است که پست‌های کلیدی را به چه گروهی عطا کند. * غیر معصومین با توجه به اینکه دارای ملکه عصمت نیستند تا حدودی در اشتباه معذورند ولی اشتباه، گناه عمدی و بی‌اعتنایی به احکام و حِکم، قابل بخشش نیست. * کسی که در رشته خود عالم و محقق نیست یا اینکه اگر در رشته خود عالم و محقق است اما رفتار او با اندیشه و علم او هماهنگ نیست به این گونه افراد سمت ندهید، برای این افراد کارهای دیگری مشخص شده است و کسانی را انتخاب کنید که دارای دو عنصر محوری علم صائب و عمل صالح در رشته مخصوص به خود باشند.

گاهی ممکن است حب و بغض‌ها، ارادت‌ها و کراهت‌ها، جذب و دفع‌ها، شهوت و غضب‌ها، عداوت و دوستی‌ها و سرانجام تولی و تبری‌ها در کار دخیل باشد اما خدا کاری را می‌پذیرد که خالص باشد

منابع خبر

مهمترین اخبار

دیگر اخبار این روز

خبر آنلاین - ۱۶ تیر ۱۳۹۰