کرونای انگلیسی برای کدام گروه‌ها خطرناک‌تر است؟

کرونای انگلیسی برای کدام گروه‌ها خطرناک‌تر است؟
خبر آنلاین
خبر آنلاین - ۲ روز قبل

علیرضا زالی،رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با توجه به بروز سه مورد مرگ ناشی از ویروس جهش یافته جدید در هفته‌های اخیر در تهران بازتوزیع سنی مبتلایان تهرانی را نکته مهمی از نظر آسیب پذیری گروه‌های سنی عنوان کرد.

منابع خبر