گفتگو با بیمار بهبود یافته مبتلا به کرونا و توصیه کادر درمان

گفتگو با بیمار بهبود یافته مبتلا به کرونا و توصیه کادر درمان
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۱ فروردین ۱۳۹۹دریافت ۱۹ MB

منابع خبر

مهمترین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۶ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۱ فروردین ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱ فروردین ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱ فروردین ۱۳۹۹