اعتراض ایران به سخنرانی سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۲ مهر ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعتراض نسبت به برنامه سخنرانی سلمان رشدی در مراسم افتتاحیه و نشست خبری نمایشگاه کتاب فرانکفورت گفت: این اقدام غیر سیاسی و غیر فرهنگی است و از مدیران نممایشگاه می خواهیم آن را لغو کنند .

منابع خبر