فیلمسازی که در اعتراض به توقیف، فیلمهایش را در سایتش به حراج گذاشت

حزب دموکراتیک خلق ها برای اینکه به یک تهدید واقعی برای اردوغان و طبقه حاکم ترکیه تبدیل شود، نیاز به این دارد که حمایت سازمان یافته از خود را در میان طبقه کارگر به مثابه یک کل، آگاهانه بنا نماید. اعتصابات پیروزمند اخیر کارگران اتومبیل سازی و روحیه میلیتانتی که آنها با بسط مخالفت شدید با اتحادیه های زرد، از خود نشان دادند، گواهی است بر این واقعیت که یک آلترناتیو رادیکال در مقابل سرکوب سرمایه داری، میتواند حمایت چشم گیری را در میان کارگران ترک کسب نماید
اخبار روز
عصر ایران - ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

من به این بی‌عدالتی اعتراض دارم و همه ۱۸ فیلم سینمایی و غیرسینمایی خودم اعم از توقیفی و آزاد که در طول ۱۸ سال گذشته از انتشار در کشورم محروم بودند را از شب چهارشنبه ۲۰ خرداد ۹۴ روی وب‌سایت شخصی‌ام منتشر می‌کنم

منابع خبر