۲۰:۲ - خروج آب آتش‌زا از شیر آب

خروج آب آتش‌زا از شیر آب
تابناک
خبر خونه - ۱۳ آذر ۱۳۹۲

به گزارش ایسنا، رسانه‌های محلی این ایالت گزارش دادند که این خانواده حدود یک سال با آب لوله‌کشی خود مشکلات مختلفی داشتند اما هیچکدام از این مشکلات تا قبل از کشف جدید دختر خانواده تا این حد برای آنها مشکل‌ساز نشده بود.

منابع خبر
۲۰:۲ - خروج آب آتش‌زا از شیر آب خبر خونه - ۱۳ آذر ۱۳۹۲
خروج آب آتش‌زا از شیر آب تابناک - ۱۳ آذر ۱۳۹۲