تصادف با تریلی در جاده شوشتر ۱۵ گوسفند را تلف کرد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸

اهواز - ایرنا – بخشدار میان آب شوشتر گفت: بر اثر برخورد تریلی با گله گوسفند در جاده شوشتر - اهواز روستای در حوزه جغرافیایی این بخش ۱۵ راس دام تلف شدند

منابع خبر