کفاشیان؛ مردی که می خندد و رئیس می ماند / عکس

کفاشیان؛ مردی که می‌خندد و رئیس می‌ماند/ عکس
آفتاب
خبر آنلاین - ۲۸ شهریور ۱۳۹۰

ورزش > مدیریت ورزش  - آژانس عکس ایران منتشر کرد: علی کفاشیان گفته شاید حتی برای چهار سال دیگر در فدراسیون فوتبال بماند.   ۴۳ ۴۳

منابع خبر

آخرین اخبار

دیگر اخبار این روز