سیاسی از پرسپولیس استعفا کرد

فردا - ۳۰ فروردین ۱۳۹۴

فارس: در جلسه هیأت مدیره امروز پرسپولیس حمیدرضا سیاسی استعفایش را به هیأت مدیره باشگاه تقدیم کرد و قرار است مجمع باشگاه در مورد استعفای مدیرعامل تصمیم‌گیری کند.

سیاسی بعد از اینکه مدیرعامل پرسپولیس شد و اکنون هم با قید وثیقه آزاد است.

لازم به ذکر است تا زمان تصمیم گیری مجمع در این باره سیاسی همچنان در سمت مدیر عامل باقی خواهد ماند

منابع خبر
سیاسی از پرسپولیس استعفا کرد فردا - ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
سیاسی از پرسپولیس استعفا کرد فوتبالی‌ترین - ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
سیاسی از پرسپولیس استعفا کرد تابناک - ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
سیاسی از پرسپولیس استعفا کرد آفتاب - ۳۰ فروردین ۱۳۹۴