تکذیب حمله سایبری به سایت‌های وزارت نفت

جهان نیوز - ۱ تیر ۱۳۹۲

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی نفت ایران هر گونه حمله سایبری به سایت های وزارت نفت را تکذیب کرد.

منابع خبر
حمله سایبری به وزارت نفت ایران تکذیب شد خبرنامه ملی ایرانیان - ۱ تیر ۱۳۹۲
حملات سایبری به وزارت نفت ایران رادیو زمانه - ۱ تیر ۱۳۹۲
تکذیب حمله سایبری به وزارت نفت رادیو زمانه - ۱ تیر ۱۳۹۲