اگر ترامپ شکست را نپذیرد او را از کاخ سفید بیرون می‌اندازیم

خبرگزاری دانشجو - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

منابع خبر
موضوعات مرتبط: کاخ سفید ترامپ بیرون شکست

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری مهر - ۱۴ مرداد ۱۳۹۹