فرانسه بودجه دفاعی اش را ۴ میلیارد یورو افزایش می دهد

یورو نیوز - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

فرانسه در مقابله با تهدیدات امنیتی و نیز کسانی که آنان را افراط گرایان جهادی می خواند بودجه دفاعی اش را حدود ۴ میلیارد یورو افزایش می دهد. همزمان، ۷…

منابع خبر