کلیات طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی تصویب شد

خبرگزاری میزان - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب کلیات طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی موافقت کردند

منابع خبر