کوهی از غذا/عکس

کوهی از غذا/عکس
فردا
فردا - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

عصر ایران - مراسم آشتی کنان دو خانواده قاتل و مقتول پس از رضایت به عفو قاتل در شهر حائل عربستان سعودی. (منبع: روزنامه سعودی عکاظ)

منابع خبر
کوهی از غذا/عکس - فردا - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱

دیگر اخبار این روز

جنبش راه سبز - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۱