انتظار داریم تحولات مثبتی در حوزه حمل و نقل عمومی شهر اتفاق بیافتد

خبرگزاری میزان - ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

محسن هاشمی با اشاره به تذکر هفته گذشته اش به شهردار تهران درباره لزوم توجه ویژه به حمل ونقل عمومی در مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان تهرانی از کمبود‌های سیستم حمل ونقل عمومی بویژه در ساعات اوج ترافیک از برگزاری جلسه‌ای با شهردار تهران خبر داد و گفت: جلسه‌ای خوبی بود بنابراین با توجه وحمایت ویژه‌ی ایشان به حوزه حمل ونقل عمومی، انتظار داریم تا تحولات مثبتی در جهت ارتقای خدمت رسانی به شهروندان صورت گیرد

منابع خبر