توئیت متفاوت سایت رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی

توئیت متفاوت سایت رهبر انقلاب در سالروز رحلت امام خمینی
خبر آنلاین
فردا - ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

به گزارش خبرآنلاین، در این توئیت بخشی از بیانات رهبر انقلاب منتشر شده است که فرمودند؛ «مخاطب امام خمینی در تحول آفرین عبارت بود از ملت ایران. ملت یک اقیانوس است. به

طوفان درآوردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست. امام این کار را انجام داد.» 

منابع خبر

آخرین اخبار

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز