پرسپولیس سرانجام به تبریز رسید

فردا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

خبرآنلاین: پرسپولیسی ها که فردا بازی دشواری را در لیگ برابر تراکتورسازی در کورس قهرمانی دارند بعد از ۶ ساعت سرگردانی سرانجام به تبریز رسیدند درحالی که حسابی خسته هستند و کلافه و البته خیلی شاکی از اتفاقاتی که در ساعات سرگردانی برای شان رخ داده است. دعوای دنیزلی عصبی با رامین آرنگ ، مترجمش و جدایی او از کادرفنی تیم یکی از دلایل همین خستگی ناشی از سرگردانی در فرودگاه بود. پرسپولیسی ها شب را در هتل شهریار سپری می کنند و فردا باید در حضور بیش از ۷۰ هزار نفر در استادیوم یادگار به مصاف تراکتور دوست داشتنی تبریزی ها بروند.

باخت در این بازی تیم محبوب پایتخت را شاید تا پله ۱۳ جدول هم پایین ببرد.

منابع خبر
پرسپولیس سرانجام به تبریز رسید فردا - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
پرسپولیس سرانجام به تبریز رسید الف - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
پرسپولیس سرانجام به تبریز رسید تابناک - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
پرسپولیس سرانجام به تبریز رسید آفتاب - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱
پرسپولیس سرانجام به تبریز رسید جهان نیوز - ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱