آتش‌نشانی: حادثه بزرگی در دهه اول نداشتیم

جهان نیوز - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران گفت: چند حادثه در ۱۰ روزه ابتدایی محرم داشتیم، ولی این حوادث در سطح وسیعی نبود و هیچ فوتی ای نداشتیم

منابع خبر