ردیابی افراد با ضربان قلب توسط پنتاگون

جهان نیوز - ۱۰ تیر ۱۳۹۸

پنتاگون روشی برای شناسایی افراد از طریق ضربان قلب آنها ابداع کرده است. این روش با کمک لیزر مادون قرمز ضربان قلب هر فرد را به طور جداگانه ردیابی می کند

منابع خبر