تنش با ایران، از خلیج فارس به دریای کارائیب منتقل شد…!

تنش با ایران، از خلیج فارس به دریای کارائیب منتقل شد…!
خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲ خرداد ۱۳۹۹دریافت ۲۵ MB

منابع خبر
موضوعات مرتبط: دریای کارائیب خلیج فارس

مهمترین اخبار

باشگاه خبرنگاران - ۱۲ ساعت قبل

دیگر اخبار این روز

باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۲ خرداد ۱۳۹۹