برداشت مکانیزه مزارع گندم در البرز

خبرگزاری مهر - ۳ تیر ۱۴۰۱

امسال ۸ هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان البرز به کشت گندم اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود در حدود ۵۲ هزار تن گندم از این مزارع برداشت شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط

فردا - ۱۸ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ خرداد ۱۳۹۹
تابناک - ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۱ تیر ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
باشگاه خبرنگاران - ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ فروردین ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری مهر - ۳ تیر ۱۴۰۱
خبرگزاری مهر - ۳ تیر ۱۴۰۱