ارتش روسیه ۱۲۰۰ نظامی سوری را آموزش داد

دمشق: ارتش روسیه 1200 نظامی سوری را آموزش داده است
خبرگزاری فارس
جهان نیوز - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

فرمانده ارتش سوریه از آموزش حدود یکهزار و ۲۰۰ نظامی سوری توسط نیروهای روسیه در پایگاهی نزدیک دمشق خبر داده است.

منابع خبر
ارتش روسیه ۱۲۰۰ نظامی سوری را آموزش داد جهان نیوز - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
آموزش ۱۲۰۰ نظامی سوری توسط ارتش روسیه عصر ایران - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶
دمشق: ارتش روسیه ۱۲۰۰ نظامی سوری را آموزش داده است خبرگزاری دانشجو - ۱۶ شهریور ۱۳۹۶