شناگر چینی دوپینگی از آب درآمد

الف - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵

یکی از شناگران کاروان المپیکی چین دوپینگ کرده است.به گزارش خبرآنلاین، چن ژینی شناگر ۱۸ ساله چینی که به المپیک ریو رفته، چند روز قبل تست دوپینگ داده بود که جواب دوپینگ او مثبت از آب درآمده است. براساس اعلام اعلام خبرگزاری فرانسه مسئولان تیم شنای چین این موضوع را از ۳ روز قبل دانستند و اجازه فاش شدن را ندادند. این شناگر ۱۸ ساله در شنای ۱۰۰ متر پروانه نفر چهار المپیک شده است.

منابع خبر
شناگر چینی دوپینگی از آب درآمد تابناک - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
تعیین تکلیف شناگر دوپینگی چین در ساعات آینده خبرگزاری فارس - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
تعیین تکلیف شناگر دوپینگی چین در ساعات آینده فوتبالی‌ترین - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
شناگر چینی دوپینگی از آب درآمد عصر ایران - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
شناگر ۱۸ ساله چینی‌ها دوپینگی از آب درآمد فوتبالی‌ترین - ۲۲ مرداد ۱۳۹۵